เครื่องคิดเลขสำหรับนักบินโดรนเกษตร

เครื่องคิดเลขสำหรับนักบินโดรนเกษตร
โดรนเกษตร โดรนพ่นยา คำนวน เกษตรกร บินโดรนพ่นยา
27 / 3 / 2020
ใช้งานเครื่องคิดเลขสำหรับนักบินโดรนเกษตร คลิ๊กที่กรอบสีฟ้าได้เลยครับ
 


KRCSHOP ได้สร้างเครื่องคิดเลขสำหรับนักบินโดรนเกษตรขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการคำนวนค่าต่างๆ โดยมีขั้นตอนการคำนวนง่ายๆดังนี้
  • แปลงหน่วยวัดพื้นที่จาก Hectare (เฮ็คเตอร์ /ˈhɛktɛər, -tɑːr/; SI symbol: ha) เป็นจำนวน ไร่ โดยคำนวนจากค่าที่ได้ในโปรแกรม DJI MG
  • คำนวนเงินค่ารับจ้างที่ต้องเก็บกับผู้ว่าจ้างฉีดพ่น
  • กำหนดปริมาณการฉีดพ่นเป็น ลิตรต่อไร่ (ซึ่งจะใช้น้ำมากหรือน้องขึ้นกับจำนวนและชนิดของยาที่เราผสมกับน้ำ)
  • คำนวนปริมาณของยาน้ำที่ต้องใช้ในการฉีดพ่น โดยจะคำนวนจากสูตรการใช้งานข้างขวดยา
  • คำนวนปริมาณของยาผงที่ต้องใช้ในการฉีดพ่น โดยจะคำนวนจากสูตรการใช้งานข้างถุงยา
  • คำนวนปริมาณของยาจับใบที่ต้องใช้ โดยจะคำนวนอัตโนมัติจากปริมาณน้ำทั้งหมด
  • บอกจำนวนน้ำที่ต้องเตรียมให้เพียงพอสำหรับการฉีดพ่น
  • บอกค่าการฉีดพ่น เป็น ลิตรต่อ Hectare (L/Ha) เพื่อใช้ในการป้อนค่าใน App DJI MG
KRCSHOP หวังว่าทุกๆท่านจะได้ประโยชน์จากโปรแกรมเครื่องคิดเลขสำหรับนักบินโดรนเกษตรนี้ไม่มากก็น้อยครับ

สนใจโดรนเกษตร โดรนพ่นยา โดรนหว่านปุ๋ย คลิ๊ก http://www.krcshop.net/main/products-list.asp?categoryid=11

ใช้งานเครื่องคิดเลขสำหรับนักบินโดรนเกษตร คลิ๊กที่กรอบสีฟ้าได้เลยครับ

RELATED CONTENTS