ใช้แบตโดรนยังไงไม่ให้พัง !

ใช้แบตโดรนยังไงไม่ให้พัง !
แบตเตอรี่ วิธีการเก็บรักษา Battery Drone โดรน
6 / 2 / 2020
แบตเตอรี่โดรน DJI ทุกรุ่นเป็นแบตเตอรีอัจฉริยะ โดยใช้เซลแบบ Li-Po Lithium Polymer (ลิเทียมพอลิเมอร์ - ลิโพ) ซึ่งเรามีข้อแนะนำในการใช้และเก็บรักษาดังนี้


1. เมื่อไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นระยะเวลานาน (เกิน 7 วันเป็นต้น) ให้เหลือประจุทิ้งไว้ 50%-60% (Storage Voltage ที่เหมาะสม) ดังนั้น ถ้าจะไม่ได้บินนานเกิน 7 วัน ให้ใช้หรือบินคลายประจุแบตเตอรี่ออกให้เหลือราวๆ 50%-60% ครับ


2. ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้มีประจุเต็ม 100% แล้วเก็บไว้เฉยๆนานเกิน 7 วัน เพราะประจุไฟฟ้ามากมายที่อยู่ในแบตเตอรี่จะทำให้เซลของแบตเตอรี่ที่เป็นสารเคมีแข็งๆ เปลี่ยนสภาพกลายเป็นแก๊ส ที่เราจะเรียกว่า "แบตบวม" และ ไม่สามารถเก็บไฟได้ดีเหมือนเดิมครับ ดังนั้น ถ้าจะไม่ได้บินนานเกิน 7 วันขึ้นไป ให้ใช้หรือบินคลายประจุแบตเตอรี่ออกให้เหลือราวๆ 50%-60% ครับ


3. ไม่ควรใช้หรือปล่อยให้ประจุของแบตเตอรี่ลดลงจนเหลือ 0% เนื่องจากถ้าประจุต่ำมาก (ต่ำกว่า 10%) จะทำให้เซลของแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย (Damaged Cell) และไม่สามารถเก็บประจุได้อีก แบตเตอรี่จะชาร์จไม่เข้าอาจต้องทิ้งอย่างเดียวครับ


4. ไม่ควรที่จะชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่แบตเตอรี่มอุณหภูมิสูง เนื่องจาการชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิสูงนั้น จะทำให้เซลของแบตเตอรี่เสื่อมเร็ว และ ประสิทธิภาพในการชาร์จจะต่ำกว่าการชาร์จที่อุณหภูมิปรกติ ดังนั้น เมื่อใช้แบตตอรี่เสร็จหรือบินลงมาแล้ว ต้องรอให้แบตตอรี่เย็นก่อน ถึงควรที่จะชาร์จ เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตตอรี่ให้ยาวนานคุ้มค่าครับ


5. ห้ามทำแบตตอรี่กระแทก หรือ ตกหล่นเด็ดขาด เพราะเมื่อแบตตอรี่ตกกระแทก เซลด้านในจะได้รับความเสียหายแบตตอรี่อาจรั่วและเกิดประกายไฟ จนระเบิดได้นะครับ


6. ควรนำแบตเตอรี่ออกมาบินเดือนละครั้งเป็นอยางน้อย เพื่อเป็นการเช็คสภาพและป้องกันการเสื่อมของเซลแบตเตอรี่ครับ


KRCSHOP หวังว่าวิธีการใช้และดูแลรักษาแบตเตอรี่ข้างต้น จะช่วยให้ทุกๆท่านสามารถใช้ประโยชน์แบตเตอรี่ได้อย่างคุ้มค่า คุ้มราคา และ ปลอดภัยนะครับ ด้วยความห่วงใยจาก KRCSHOP ครับ

RELATED CONTENTS