ไฟแสดงสภานะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ โดรนเกษตร DJI 3500W และ 7000W

ไฟแสดงสภานะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ โดรนเกษตร DJI 3500W และ 7000W
ตัวแทนจำหน่าย โดรนเกษตร DJI ประเทศไทย KRCSHOP
29 / 10 / 2021
ไฟแสดงสภานะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ โดรนเกษตร DJI 3500W และ 7000W สำหรับโดรนเกษตร DJI T16 / T20 / T30 

RELATED CONTENTS