บินพ่นยาถึง 1,000 ไร่แล้ว !! โดรนเกษตร DJI ต้องตรวจเช็คอะไรบ้าง ???

บินพ่นยาถึง 1,000 ไร่แล้ว !! โดรนเกษตร DJI ต้องตรวจเช็คอะไรบ้าง ???
29 / 5 / 2021


#โดรนเกษตร #บินพันไร่ #ต้องทำอะไรบ้าง?

รายการเช็ตสภาพโดรนเกษตรทุกๆ 1,000 ไร่

1. เปิดฝาปิดสายไฟ ESC ทั้ง 2 ด้านและทำความสะอาดขั้วสายไฟด้วยน้ำยา Contact Cleaner เสร็จแล้วขันน็อตขั้วกลับเข้าไปพร้อมใส่น้ำยากันคลายสีฟ้าทุกตัว
2. ใช้ WD40 ฉีดทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ที่ตัวลำ และที่แบตเตอรี่ ใช้แปลงสีฟันขัดทำความสะอาดและเช็ดให้แห้ง
3. เช็คปลั๊กต่างๆ เช่น ปลั๊กปั้ม ปลั๊กเรดาร์ ปลั๊กเซนเซอร์ต่างๆ ว่าไม่มีความชื้นเข้าไป ถ้ามีให้ทำความสะอาดด้วย Contact Cleaner
4. เปิดฝาส้ม เพื่อทำความสะอาดกล่อง Flight Control (ปัดฝุ่นและใช้ผ้าหมาดเช็ด ห้ามราดน้ำ)
5. เปิดฝาบน เพื่อทำความสะอาดกล่อง Power Distribution Unit (ปัดฝุ่นและใช้ผ้าหมาดเช็ด ห้ามราดน้ำ)
6. เช็คน็อตและเช็คยางรองใบพัด (ใบพัดควรมีความหนืด ใบพัดไม่ควรพับได้โดยง่าย)
7. เช็คมอเตอร์และชุดยึดมอเตอร์ทุกตัว ว่าไม่มีการคลอน ลูกปืนไม่แตก (สำหรับ MG1 ให้เช็คองศาของมอเตอร์ด้วย)
8. เช็คน็อตต่างๆของตัวลำว่ายังแน่นสนิท ชิ้นส่วนต่างๆ ไม่โยกคลอน
9. ทำความสะอาดใส้กรองทุกชิ้น (กรองปากถัง / กรองก้นถัง / กรองที่ตัวลำ) พร้อมสำรวจยางต่างๆว่ายังอยู่ในสภาพดี ไม่ฉีดขาด พร้อมสำรวจท่อน้ำว่าไม่มีฉีกรั่วขาด
10. ถอดชุดหัวพ่นออกมาทำความสะอาดทุกชิ้น
11. เช็คพัดลมรีโมทว่ายังหมุนดีไม่มีเสียงคลอนเสื่อมสภาพของพัดลมรีโมท (เสียงเหมือนพัดลมหลวม คลอนๆ แกรกๆ) ถ้ามีเสียงแนะนำให้เปลี่ยนพัดลม พร้อมแกะทำความสะอาดภายในรีโมท
12. ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อทำการ อัพโหลด สำรอง แผนการบินขึ้นคราวน์ของ DJI และ ซิงค์ข้อมูลการบิน
 

RELATED CONTENTS