สาธิตการทำงานโดรนเกษตร DJI MG-1S Advanced (10 ลิตร) โดย KRCSHOP

สาธิตการทำงานโดรนเกษตร DJI MG-1S Advanced (10 ลิตร) โดย KRCSHOP
โดรนเกษตร โดรนพ่นยา DJI AGRAS MG1 Drone
6 / 8 / 2019

RELATED CONTENTS