วิธีการเลือกโดรนเกษตร โดรนเกษตรรุ่นใหนดี ขนาดเท่าใหร่จึงจะเหมาะสม 🚁💦💦💦

วิธีการเลือกโดรนเกษตร โดรนเกษตรรุ่นใหนดี ขนาดเท่าใหร่จึงจะเหมาะสม 🚁💦💦💦
โดรนเกษตร โดรนพ่นยา รุ่นใหนดี เลือกซื้อโดรนเกษตร DJI
26 / 12 / 2022
อับเดตล่าสุด 26 ธันวาคม 2565

🚁💦💦💦 การเลือกขนาด/รุ่นโดรนเกษตรให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรา มีปัจจัยต่างๆที่ต้องพิจารณาดังนี้ครับ

1. ขนาดของพื้นที่แต่ละแปลงที่เราต้องการฉีดพ่น แปลงใหญ่ / แปลงเล็ก (ต่อแปลงนะครับ ไม่ใช้ทั้งหมดที่เรามี)
🌾 แปลงเกษตร 5-10 ไร่แนะนำโดรนขนาด 10 ลิตร ( DJI AGRAS T10 ) ที่มีขนาดเล็กสะดวก คล่องตัว การเคลื่อนย้ายทำได้ง่าย
🌾🌾 แปลงเกษตร 10-50 ไร่แนะนำโดรนขนาด 20 ลิตร ( DJI AGRAS T20Pro ) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานได้เร็วกว่าขนาด 10 ลิตรถึง 2 เท่า
🌾🌾🌾 แปลงเกษตร 50-100 ไร่ขึ้นไป แนะนำโดรนขนาด 30 ลิตร ( DJI AGRAS T30 ) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงมาก ด้วยขนาดถังที่ใหญ่ มีหน้าละอองที่กว้าง พิกัดการทำงานฉีดพ่นสูงถึง 40 ไร่ต่อชั่วโมง
🌾🌾🌾🌾 แปลงเกษตร 100 ไร่ขึ้นไป แนะนำโดรนขนาด 40 ลิตร ( DJI AGRAS T40 ) รุ่นใหญ่ที่สุด ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงมากๆ ด้วยขนาดถังที่ใหญ่ มีหน้าละอองที่กว้าง พิกัดการทำงานฉีดพ่นสูงถึง 50 ไร่ต่อชั่วโมง

2. เงินทุนที่มี
💰 เงินทุน 200,000 ถึง 300,000 บาท แนะนำโดรนขนาด 10 ลิตร ( DJI AGRAS T10 ) ที่สามารถทำงานได้ราว 50-100 ไร่ต่อวัน
💰💰 เงินทุน 300,000 ถึง 450,000 บาท แนะนำโดรนขนาด 20 ลิตร ( DJI AGRAS T20Pro ) ที่สามารถทำงานได้ราว 100 ไร่ต่อวัน
💰💰💰 เงินทุน 400,000 ถึง 500,000 บาท แนะนำโดรนขนาด 30 ลิตร ( DJI AGRAS T30 ) ที่สามารถทำงานได้ราว 100-150 ไร่ต่อวัน
💰💰💰 เงินทุน 500,000 ถึง 700,000 บาท แนะนำโดรนขนาด 40 ลิตร ( DJI AGRAS T40 ) ที่สามารถทำงานได้ราว 150-200 ไร่ต่อวัน

3. ผู้ช่วย / แรงงาน
👨🏻‍🌾 ทำงานคนเดียว แนะนำโดรนขนาด 10 ลิตร ( DJI AGRAS T10 ) เพราะโดรนมีขนาดเล็กสะดวก คล่องตัว เคลื่อนย้ายคนเดียวสะดวก
👨🏻‍🌾👨🏻‍🌾 ทำงาน 2 คนขึ้นไป สำหรับโดรนขนาด 20 30 และ 40 ลิตร ( DJI AGRAS T20Pro DJI AGRAS T30 และ DJI AGRAS T40 ) 

RELATED CONTENTS