บริการถ่ายภาพทางอากาศ / Aerial Photography

  • บริการถ่ายภาพทางอากาศ / Aerial Photography

บริการถ่ายภาพทางอากาศ / Aerial Photography

FOKUS AERIAL by FOKUS THAILAND - ทีมงาน DRONE มืออาชีพ

บริการถ่ายภาพทางอากาศภาพมุมสูง ภาพนิ่งวิดิโอ

ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ มีใบอนุญาตถูกต้อง อุปกรณ์มาตรฐาน ภาพนิ่ง JPG RAW วิดิโอ FullHD 4K 360° ถ่ายงานอีเว้น ถ่ายหนัง ถ่ายโฆษณา ราคามิตรภาพ

Price THB

RECOMMENDED PRODUCTS